Refund Policy and Sales Agreement

İADE ŞARTLARI


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 2014 tarihli 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. maddesinin ''ğ'' bendine göre; ''Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler'' cayma hakkının istisnası olarak gösterilmiştir. Bu kapsamda www.dijipin.com adresinden satılan tek kullanımlık dijital ürün, kod, kupon, süre, hediye kartı, kredi, puan, üyelik gibi hizmetler de bu elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olduğundan ürünlerin iadesi veya para iadesi mümkün değildir.


www.dijipin.com sitesinden kullanıcı/tüketiciler tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kullanıcı/tüketici hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan DİJİPİN ELEKTRONİK HİZMETLER Anonim Şirketi sorumlu değildir. DİJİPİN ELEKTRONİK HİZMETLER Anonim Şirketi tarafından sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle DİJİPİN ELEKTRONİK HİZMETLER Anonim Şirketi tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır. İş bu sözleşme kapsamında taraf olan kişiler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un getirmiş olduğu bu hükmü bilmekle yükümlüdür.


DİJİPİN ELEKTRONİK HİZMETLER Anonim Şirketi tarafından sunulan, hizmetleri ve bununla bağlantılı her türlü hizmet kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşullarının aykırılık niteliğinde değerlendirilecek herhangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili hizmetin doğrudan veya dolayı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağını, telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Bu durumda kullanıcı sisteme, sunulan hizmete, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

 

1.1. Satıcı

Ticari Ünvan: DİJİPİN ELEKTRONİK HİZMETLER A.Ş.

Adresi: BEYAZEVLER MAH. 544 SK. NO: 78 GAZİEMİR / İZMİR

Telefon: 08505324746

E-mail: [email protected]

 

1.2. Alıcı

Adı / Soyadı:

TC.No:

Adresi:

Telefon:

E-mail: 

 

Madde 2- Sözleşme Konusu


İş bu sözleşmenin konusu, www.dijipin.com (Site)'da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Mesafeli satış sözleşmesinin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak DİJİPİN tarafından yapılmış olan tüm uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak DİJİPİN tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Tanımlar

 

Kullanıcı-Alıcı: Site’ ye üye olan ve Site’ de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Site: www.dijipin.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

 

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün, Fiyat, Ödeme ve Teslimat

 

3.1. Sözleşme Konusu Ürün

 

Sözleşmeye konu olan ürün veya ürünlerin Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil toplam fiyatı internet sitemiz www.dijipin.com’da belirtildiği şekildedir. Mal/ürün veya Hizmetin; türü, miktarı, adedi ve satış bedeli www.dijipin.com internet sitesi üzerinde ilgili kısmında belirtildiği gibidir.

 

3.2. Fiyat

 

www.dijipin.com sitesinde belirtilen fiyatlar, sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

3.3. Ödeme

 

Banka havalesi, kredi kartı


 

3.4. Teslimat

 

Stoklarda sorun olmaması halinde derhal. Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içersinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde DİJİPİN tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri iade edilebilmektedir.

 

Sunduğumuz hizmet/mal/kod yasal olmayan sitelerde siteler ve uygulamalarda kullanılamaz. Bütün bunları yaptığınız takdirde doğacak olan zarardan kart satan sistemimiz sorumluluk kabul etmemektedir.

 

 

Madde 4- Genel Hükümler

 

Alıcı, satıcıya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Sözleşme konusu ürün veya ürünler, alıcının sitede bilgilerini vermiş olduğu kişi dışında birine teslim edilemez. Verilerin doğruluğundan kullanıcı sorumludur.

 

Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini alıcıdan talep edebilir. Alıcının, talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

Alıcı, satıcıya ait www.dijipin.com internet sitesine üye olurken ve alış veriş sırasında verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

Alıcı, satıcıya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine aykırı şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder. Ayrıca üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. Aksi halde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler alıcıyı bağlayacaktır.

 

İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden alıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, satıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, satıcının alıcıya karşı iş bu sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

Alıcının, satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelin tamamının ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli satıcıya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde satıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

 

Ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami sure olan 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, satıcı teslimat ile ilgili olarak alıcıyı bilgilendirir. Bu durumda alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

 

Alıcı ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, www.dijipin.com adresinde yer alan iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde satıcıya bildirebilir.

 

Satıcı, sözleşme konusu ürünün eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

Alıcı, satıcı tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere, onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda alıcı, satıcı tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile alıcıdan başkaca herhangi bir ön izin almaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/faks vs. gönderebileceğini kabul ve beyan eder. Alıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup herhnagi bir iletişim aracı ile yapmış olduğu talep ile iletişim tercihini değiştirebilir. Satıcı, talebin alınmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde bu talebin gereğini yerine getirecektir.

 

Alıcı, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, satıcı tarafından alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de içeren ‘’Ön Bilgilendirme Formunu’’ doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

Satıcı,  yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler satıcı tarafından www.dijipin.com’dan veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

 

Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı, Teslim Edilen Oyun Paraları ve Oyun İçi Riskler

 

a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda DİJİPİN yeni kod yollamakla yükümlü değildir.

b) Hatalı bildiren ürünler DİJİPİN tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar ile irtibata geçilerek araştırılır sonuca bağlanır kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterin isteğiyle para iadesi yapılır veya yenisi ile değirilir.

c) Oyun Parası Siparişlerinizde Oluşabilecek Tüm Hatalardan DİJİPİN Sorumlu değildir. Satış yaptığımız oyunların resmi sahibi değil sadece Resmi Distribütörü olduğumuz için oyun içerisinde doğabilecek sıkıntılarda müdahalemiz bulunmamaktadır. Oyun hizmeti satın alan kullanıcıların hesapları askıya alınabilir. Firmamız bu tip durumlarda sorumluluk kabul etmemektedir, sorumluluk tamamen oyunculardadır.

 

 

Madde 5: İADE ŞARTLARI

www.dijipin.com sitesinden kullanıcı/tüketiciler tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kullanıcı/tüketici hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan DİJİPİN ELEKTRONİK HİZMETLER Anonim Şirketi sorumlu değildir. DİJİPİN ELEKTRONİK HİZMETLER Anonim Şirketi tarafından sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle DİJİPİN ELEKTRONİK HİZMETLER Anonim Şirketi tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır. İş bu sözleşme kapsamında taraf olan kişiler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un getirmiş olduğu bu hükmü bilmekle yükümlüdür.

DİJİPİN ELEKTRONİK HİZMETLER Anonim Şirketi tarafından sunulan, hizmetleri ve bununla bağlantılı her türlü hizmet kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşullarının aykırılık niteliğinde değerlendirilecek herhangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili hizmetin doğrudan veya dolayı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağını, telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Bu durumda kullanıcı sisteme, sunulan hizmete, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 6: Uyuşmazlık Halinde

 

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İzmir İcra Daireleri yetkilidir.

 

Madde 7: Temerrüd

 

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.

 

Madde 8: Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

 

İşbu sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda satıcıya ait internet sitesi ve veri tabanlarında yer alan e-mail veya her türlü elektronik belge ve dökümanların, bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin, münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 9: Yürürlülük

 

Sözleşme, taraflarca okunarak, alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.